Politika privatnosti

Ko smo mi

Naša adresa veb mesta je: http://www.topflora-shop.rs.

Iza gore navedenog veb shopa stoji firma DOO TOP flora ltd. Podatke o firmi možete pročitati na strani Podaci o firmi.

Za sva pitanja možete nam se obratiti putem email adrese: office@topflora-shop.rs

Koje lične podatke skupljamo i zašto ih skupljamo

Pre dalje aktivnosti na našem Veb-sajtu, preporučujemo da pažljivo pročitate ovu Politiku.

Ako niste saglasni sa ovom Politikom i ne želite da se vaši podaci o ličnosti koriste kako je ovde naznačeno, ne treba da nastavite sa korišćenjem našeg Veb-sajta i ne treba da nam dajete svoje podatke o ličnosti.

Naglašavamo da svaki put kada koristite naš Veb-sajt podležete našoj Politici i daljim pristupom, pretragom i drugim korišćenjem našeg Veb-sajta potvrđujete da ste pročitali, razumeli i da ste saglasni sa ovom Politikom.

B.    Koje podatke o ličnosti prikupljamo

 1. Podaci o ličnosti

Kada pristupate ili pretražujete naš Veb-sajt, kao i kada vršite onlajn kupovine preko našeg Veb-sajta, kada se pretplatite na naše e-biltene i veb-sajt koji objavljuje naše usluge i kampanje, prikupljamo neke od vaših podataka o ličnosti, uključujući neke osetljive podatke kako je definisano u skladu sa primenljivim propisima, kako bismo vas bolje uslužili, npr.

–        vaše ime, prezime, datum rođenja;

–        imejl-adresu, broj telefona;

–        podatke za fakturisanje i adrese isporuke;

–        lične interese, povratne informacije, preferencije za pretraživanje i kupovinu;

–        vašu lokaciju.

Imajte u vidu da: kako biste bili u mogućnosti da kreirate lični nalog na našem Veb-sajtu i da izvršite onlajn kupovine, obavezno morate da nam obezbedite podatke o ličnosti navedene gore. Ako ne želite da nam obezbedite te podatke o ličnosti, nećete biti u mogućnosti da kreirate svoj lični račun i izvršite kupovine na našem Veb-sajtu.

Naime, firma prikuplja i obrađuje vaše podatke o ličnosti isključivo na osnovu naše saglasnosti. Dajete saglasnost firmi za prikupljanje u obradu vaših podataka o ličnosti popunjavanjem određenog obrasca za usluge koje se nude na našem Veb-sajtu, tj. kreiranjem privatnog naloga na našem Veb-sajtu i može opozvati datu saglasnost u bilo kom trenutku slanjem obaveštenja firmi na imejl-adresu ili poštansku adresi kako je utvrđeno u nastavku. Nakon prijema opoziva saglasnosti, firma je dužna da izbriše sve podatke i da ih dalje ne čuva u ne koristi.

 1. Tehnički i statistički podaci i informacije

Napominjemo da, pored podataka o ličnosti navedenih gore, takođe možemo prikupljati informacije o vašem uređaju, kao i druge statističke i tehničke podatke i informacije, poput frekvencije i trajanje vaše posete Veb-sajtu, vremenu naručivanja i IP adresi u vreme naručivanja, statistici o stranama proizvoda koje ste posetili i naručenim proizvodima.

Ove podatke prikupljamo i koristimo kako bismo analizirali aktivnosti i preference vaših posetilaca, kako bismo upravljali veb-sajtom, u statističke svrhe i iz sigurnosnih razloga.

Statistički i tehnički podaci koje obezbeđuje vaš pretraživač i/ili uređaj se takođe mogu koristiti u marketinške i reklamne svrhe, sa napomenom da se ovi podaci neće povezivati sa vašim podacima o ličnosti i neće se koristiti za vašu identifikaciju.

C.    Kako koristimo prikupljene podatke o ličnosti

U skladu s tim, prikupljamo vaše podatke o ličnosti za sledeće namene:

 • Da kreiramo privatno nalog za vas na veb-sajtu kompanije DOO TOP flora (npr. vaše ime, imejl);
 • Da obradimo vaše porudžbine preko onlajn servisa (npr. vaše ime, adresa, datum rođenja);
 • Da vam pošaljemo SMS notifikacije kako bismo vas obavestili o isporukama (npr. vaš broj telefonskog broja);
 • Da vam pošaljemo marketinške ponude poput biltena i kataloga (npr. vaša imejl-adresa, ime i poštanska adresa);
 • Da vas obavestimo o problemima isporuke povezanim sa vašim naručenim proizvodima (npr. vaš broj telefona, adresa);
 • Da odgovorimo na vaše upite i da vas obavestimo o novim ili izmenjenim uslugama (npr. vaša imejl-adresa);
 • Da analiziramo vaše lične informacije tako da vam možemo poslati marketinške ponude i informacije koje odgovaraju vašim preferencama (npr. vaša imejl-adresa, navike u kupovini, drugi tehnički i statistički podaci);
 • Da proverimo da ste odgovarajuće starosti za kupovinu onlajn (npr. vaš datum rođenja)

Imajte u vidu sledeće; ne prikupljamo i nećemo svesno prikupljati informacije o bilo kojoj osobi mlađoj od 18 godini bez nadzora. Ako imate manje od 18 godina, ne smete koristiti ovaj veb-sajt niti dostavljati podatke o ličnosti.

Pored toga, podaci o ličnosti koje Veb-sajt prikuplja se takođe koriste za sledeće namene:

 • Za obradu i kompletiranje procesa naručivanja i za obezbeđivanje komunikacije sa našim klijentima, kako bismo izvršili svoje obaveze koje proizilaze iz transakcija zaključenih između naših kupaca i nas;
 • Da vam dostavimo informacije o našim proizvodima, uslugama, kampanjama, promocijama i druga obaveštenja i/ili informacije;
 • Da bismo dobili bolje razumevanje kupovnih preferenci naših kupaca i da bismo im ponudili personalizovano iskustvo na našem veb-sajtu.
 • Da bismo izvršili analize trendova i statističke analize, uključujući marketinške i druge interne svrhe kompanije;
 • Da bismo unapredili sigurnost veb-sajta.

Firma sistemski čuva prikupljene podatke samo tokom komercijalnog odnosa između firme i vas, kako je određeno prema odgovarajućem ugovoru, odredbama i uslovima firmee i drugim odgovarajućim podzakonskim aktima firme. Kada se vaš privatni nalog na veb-sajtu kompanije DOO TOP flora ltd otkaže ili obriše, bez obaveza ili dugovanja prema firmi, firma će odmah izbrisati sve Podatke o ličnosti koje ste dali i koje je prikupila u skladu sa ovom Politikom o privatnosti i zaštiti podataka.

H.    Bezbednost i zaštita podataka

Kompanija poštuje privatnost ličnih informacija kupaca i ulaže svaki napor koristeći najnoviju tehnologiju kako bi osigurala isto.


Podaci dobijeni preko našeg veb-sajta se prenose SSL (sloj bezbednih priključaka) tehnologijom koja osigurava bezbedan prenos podataka.

Na stranama gde dajte podatke o plaćanju na našem veb-sajtu, primetićete da se u krajnjem desnom uglu adresnog polja (u zavisnosti od pretraživača koji koristite) pojavljuje slika katanca ili ključa a prva slova na adresnom polju se menjaju iz http u https. Ako to vidite, možete biti sigurni da je naš veb-sajt na sigurnim serverima.

Firmaa koristi tehnike pseudoanonimizacije, enkripcije i druge dostupne tehnike zaštite podataka, kako se zahteva u skladu sa zakonima o zaštiti podataka Republike Srbije.

İ.      Prava naših kupaca i posetilaca o njihovim podacima o ličnosti

Za nas je važno da vam obezbedimo vaša prava u vezi sa vašim podacima o ličnosti; iz tog razloga želimo da vas obavestimo da, u skladu sa primenljivim, imate sledeća prava:

–        Pravo na informacije o obradi vaših ličnih prava i pravo na pristup podacima o ličnosti: imate prava da od nas dobijete, na zahtev i besplatno, potvrdu da vaši podatke o ličnosti prikupljamo i obrađujemo ili ne prikupljamo i ne obrađujemo, zajedno sa svim obaveznim informacijama predviđenim zakonom. Možete iskoristiti ovo pravo slanjem pisanog i datiranog zahtev, koji potpišete i naznakom da li želite da pošaljemo te informacije na određenu adresi ili preko servisa za korespondenciju.

–        Pravo intervencije nad podacima o ličnosti: imate pravo, na zahtev i besplatno, na ispravku, ažuriranje, blokiranje ili brisanje podataka o ličnosti koji nisu u skladu sa zakonskim zahtevima, naročito nepotpunih ili netačnih podataka o ličnosti, kao i na konverziju podataka o ličnosti u anonimne podatke. Svaka od ovih aktivnosti takođe uključuje obaveštavanje trećih strana kojima su vaši podaci o ličnosti obelodanjeni o ovim aktivnostima. Možete iskoristiti ovo pravo slanjem pisanog i datiranog zahtev, koji potpišete i naznakom da li želite da pošaljemo te informacije na određenu adresi ili preko servisa za korespondenciju.

–        Pravo na uvid u podatke povezane sa vama (uključujući pravo provere, čitanja, slušanja podataka, pravljenje napomena)

–        Pravo na kopiju podataka o ličnosti, pri čemu je kupac dužan da snosi neophodne troškove pripreme i isporuke kopija podataka.

–       Klijanje lukovica i gajenje biljaka zavisi od uslova  i ne podleže reklamaciji. Zbog prirode prikaza na monitorima i displejima različitih  mediju moguće je odstupanje u boji proizvoda zbog različitih tehničkih karakteristika i podešavanja istih. Pošiljku odmah po dobijanju raspakovati. Lukovice do sadnje, čuvati na hladnom, a biljke po potrebi presaditi i zaliti. Ostale artikle raspakovati i pregledati ispravnost, rok za prijavu reklamacije je 48 sati od prijema pošiljke.

–       Pravo na obraćanje službeniku firme za zaštitu podataka o ličnosti: Ako je to primenljivo u skladu sa zakonima o zaštiti podataka Republike Srbije, imate pravo da se obradite službeniku firme za zaštitu podataka o ličnosti u pogledu svih pitanja povezanih sa obradom vaših podataka o ličnosti, kao i za ostvarivanje vaših prava kako je predviđeno zakonima o zaštiti podataka Republike Srbije.

Možete stupiti u kontakt sa nama upotrebom sledećih kontakt podataka:

DOO TOP flora ltd

office@topflora-shop.rs